1. PRZEZ OBIEKT ROZUMIE SIĘ BUDYNEK MIESZKALNY I GARAŻ POŁOŻONE PRZY ULICY JASKÓŁCZEJ ORAZ OGRODZONY TEREN WOKÓŁ BUDYNKU MIESZKALNEGO I PRZEZNACZONEGO NA GARAŻ.
2. POKOJE W OBIEKCIE WYNAJMOWANE SĄ NA DOBY, PO ZAAKCEPTOWANIU REGULAMINU I UPRZEDNIEJ REZERWACJI W DRODZE ELEKTRONICZNEJ. DOKONANIE REZERWACJI WIĄŻE SIĘ JEDNOZNACZNIE Z PRZYJĘCIEM I AKCEPTACJĄ REGULAMINU OBIEKTU.

3. DOBA W OBIEKCIE ROZPOCZYNA SIĘ O GODZ. 14.00 W DNIU PRZYJAZDU A KOŃCZY O GODZINIE 11.00 W DNIU WYJAZDU.

4. NALEŻNOŚĆ ZA POBYT ORAZ OPŁATA KLIMATYCZNA POBIERANA JEST W DNIU PRZYJAZDU ZGODNIE Z USTALONYM PRZEZ PAŃSTWA TERMINEM REZERWACJI.

5. W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO WYJAZDU NALEŻNOŚĆ ZA CAŁOŚĆ POBYTU NIE ULEGA ZMIANIE.

6. GOŚCIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAMELDOWANIA SIĘ NIEZWŁOCZNIE PO PRZYJEŹDZIE. GOŚĆ MA OBOWIĄZEK OKAZAĆ SIĘ DOKUMENTEM Z FOTOGRAFIĄ (UST. Z 10.04.1974 O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH OSOBISTYCH DZ.U. Z 2001 NR 87 POZ. 960).

7. ZARZĄDCA OBIEKTU MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA GOŚCIA, KTÓRY PODCZAS POPRZEDNIEGO POBYTU RAŻĄCO NARUSZYŁ REGULAMIN OBIEKTU.

8. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE CISZA NOCNA OD GODZINY 22.00 DO 6.00

9. W GODZINACH OBOWIĄZYWANIA CISZY NOCNEJ OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE OBIEKTU MAJĄ ZACHOWYWAĆ SIĘ TAK, BY NIE ZAKŁÓCAĆ SPOKOJU INNYCH GOŚCI.

10. Z UWAGI NA KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH GOŚCI NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

11. Z UWAGI NA BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE ZABRONIONE JEST UŻYWANIE W POKOJACH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NIE STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIA POKOI. NIE DOTYCZY TO ŁADOWAREK I ZASILACZY RTV I KOMPUTEROWYCH.

12. ZARZĄDCA MOŻE ODMÓWIĆ ŚWIADCZENIA USŁUG OSOBOM NARUSZAJĄCYM PORZĄDEK I ZASADY REGULAMINU W TRAKCIE PRZEBYWANIA NA TERENIE OBIEKTU A TAKŻE MOŻE ZAŻĄDAĆ NATYCHMIASTOWEGO OPUSZCZENIA OBIEKTU BEZ ZWROTU OPŁATY UISZCZONEJ ZA POBYT.

13. PARKOWANIE JEST DOZWOLONE JEDYNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH.

14. MIEJSCA POSTOJOWE SĄ BEZPŁATNE I NIESTRZEŻONE. WŁAŚCICIEL OBIEKTU I ZARZĄDCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KRADZIEŻ LUB ZNISZCZENIE SAMOCHODU LUB INNEGO POJAZDU GOŚCI OBIEKTU ORAZ POZOSTAWIONEGO W NICH MIENIA.

15. OSOBY NIE ZAMELDOWANE W OBIEKCIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA JEGO TERENIE W GODZINACH OD 8.00 DO 22.00

16. W OBIEKCIE OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZEBYWANIA ZWIERZĄT.

17. GOŚĆ OPUSZCZAJĄC POKÓJ ZA KAŻDYM RAZEM POWINIEN SIĘ UPEWNIĆ, CZY DRZWI I OKNA ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE.

18. ZABRANIA SIĘ CHODZENIA W BUDYNKU W BUTACH NARCIARSKICH. NALEŻY JE PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM .

19. ZABRONIONE JEST WNOSZENIE ROWERÓW I SPRZĘTU NARCIARSKIEGO DO POKOI. NALEŻY JE PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM

20. NIE NALEŻY PRZENOSIĆ WYPOSAŻENIA POKOI LUB ZMIENIAĆ JEGO USTAWIENIA BEZ POWIADOMIENIA I ZGODY ZARZĄDCY

21. WŁAŚCICIEL OBIEKTU I ZARZĄDCA NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UTRATY PIENIĘDZY ORAZ UTRATY LUB USZKODZENIA, PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH, KOSZTOWNOŚCI NALEŻĄCYCH DO GOŚCI PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE.

22. KAŻDY RODZIC/OPIEKUN ODPOWIEDZIALNY JEST ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ DZIECI.

23. RODZIC/ OPIEKUN ODPOWIEDZIALNY JEST ZA BEZPIECZEŃSTWO PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OBIEKTU DZIECI. ZABRANIA SIĘ POZOSTAWIANIA NA SCHODACH I BALKONACH DZIECI BEZ NADZORU RODZICA/OPIEKUNA.

24. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIEGO RODZAJU USZKODZENIA I ZNISZCZENIA PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH POWSTAŁE Z JEGO WINY.

25. Z CHWILĄ OTRZYMANIA KLUCZY STAJECIE SIĘ PAŃSTWO GOSPODARZAMI POKOJU. NA ŻYCZENIE POKÓJ MOŻE ZOSTAĆ POSPRZĄTANY.

26. UTRATA – ZAGUBIENIE KLUCZA OBCIĄŻONE JEST KARĄ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI 50 ZŁ.

27. PRZY WYJEŹDZIE GOŚCIA ZARZĄDCA MA PRAWO SPRAWDZIĆ STAN POKOJU PRZY KLIENCIE I OBCIĄŻYĆ ZA EWENTUALNE ZNISZCZENIA.

28. OBSŁUGA GRILLA PRZEZ OSOBY DOROSŁE.

29. NA TERENIE OBIEKTU WOLNO PORUSZAĆ SIĘ JEDYNIE W MIEJSCACH DO TEGO WYZNACZONYCH, W TYM PO TERENACH ZIELONYCH, ZAŚ ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA KAMIENIE I SKAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POSESJI.

30. DZIECI MOGĄ PRZEBYWĆ NA TERENIE PODWÓRKA I POSESJI WYŁĄCZNIE POD OPIEKĄ I NADZOREM RODZICÓW/OPIEKUNÓW. RODZICE/OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZAPEWNIENIA RESPEKTOWANIA PRZEZ DZIECI ZAKAZU JAK W PKT 29.

31. KORZYSTANIE Z HUŚTAWEK, PIASKOWNICY I INNYCH URZĄDZEN PRZEZNACZONYCH DLA ZABAWY DZIECI JEDYNIE POD OPIEKĄ I NADZOREM RODZICA/OPIEKUNA.

32. PRZY KAŻDORAZOWYM KORZYSTANIU Z PIĘCIU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE OBIEKTU ŁAWEK OBROTOWYCH NALEŻY ODBLOKOWAĆ MECHANIZM W CELU USTAWIENIA ŻĄDANEJ POZYCJI, A PO USTAWIENIU ZABLOKOWAĆ. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA ŁAWEK OBROTOWYCH JAKO „KARUZELI”.

33. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BĘDĄCE WYNIKIEM NIE PRZESTRZEGANIA REGULAMINU.

 

WSZELKIEGO RODZAJU UWAGI I NIEDOPATRZENIA PROSIMY ZGŁASZAĆ ZARZĄDCY.

DZIĘKUJEMY ZA UWAGI I ŻYCZYMY PAŃSTWU UDANEGO POBYTU I MILE SPĘDZONEGO CZASU W NASZYM OBIEKCIE.

DODAJ KOMENTARZ

  + 48 505 584 350
  + 48 505 584 388

mail   pokoje@jaskolczewzgorze.pl
 www.facebook.com/jaskolczewzgorze/

Pokoje gościnne na Jaskółczej
ul. Jaskółcza 11, 59-850 Świeradów-Zdrój

 
 Powered by: www.cdx.pl